Miljø

Best på miljø og bærekraft

Det er viktig for Ringerike Renhold, at vi kommer med et bærekraftig og miljøvennlig produkt ut til kundene.

Vi leverer renholdstjenester som er miljøvennlige i alle ledd, og som skaper et sunnere miljø. Ved å fokusere på et bærekraftig renhold får både vi og kundene våre et sunt og godt innemiljø som alle trives i.

Ved å bruke skånsomme vaskemidler og riktig mengde av disse, vil det også gi både miljømessige og økonomiske gevinster i tillegg til mindre vannforbruk ved renholdet. Ved å ta bedre vare på overflatene vil de også vare lengre.

Korteste vei til mål

Vi optimaliserer våre kjøreruter mellom kundene slik at vi i størst mulig grad unngår unødvendig kjøring, og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å benytte oss av elektriske kjøretøy når vi utfører renhold hos kundene våre.

I mange tilfeller installerer vi egne vaskemaskiner ute hos kundene slik at vi kan kutte ned på transportbehovet i bedriften vår når vi skal levere mopper og kjemikalier for å utføre renholdet.

Miljø er vårt ansvar

I tillegg til våre offisielle sertifiseringer, gjør vi det som trengs for å leve opp til vårt miljøansvar. Vi går over til å ha firmabiler som er elektriske, vi kildesorterer på kontoret og vi sørger for at våre ansatte har det bra på jobb. Svært tett oppfølging av våre medarbeidere sørger for et godt arbeidsmiljø, også på det sosiale plan.

Bevisste valg

Miljøsertifiseringer

Ringerike Renhold er sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi har også opp gjennom årene iverksatt mange tiltak for å minske vårt fotavtrykk miljømessig.

Selskapet har hovedfokus på klima og miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold samt kortreist samarbeid og ressursbruk i vår region.

Vi er svært stolte av vår sertifisering som Miljøfyrtårn – enda et steg på veien til å bli en renholdsleverandør som virkelig kan stå inne for at tjenestene vi leverer både er miljøvennlige, bærekraftige og ikke minst oppdaterte i henhold til kundenes krav om en grønnere og mer miløjvennlig levering av renholdstejenester.

Kjetil Skogheim
daglig leder, Ringerike Renhold

FNs bærekraftsmål

Valget av oss som renholdsleverandør skal være basert på seriøsitet, kvalitet og bærekraft. I tillegg til våre miljøsertifiseringer har vi derfor satt oss som ambisjon å bidra til å oppfylle noen av FNs 17 bærekraftsmål. Med det ønsker vi å delta i en felles innsats med næringsliv og myndigheter for våre globale bærekraftsutfordringer.

Blant målene vi har satt oss finner du blant annet:

Bærekraftsmål 3

God helse og livskvalitet handler om å “sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder”.

Dette bidrar vi til gjennom å skape et godt inneklima i lokalene vi rengjør, samt at våre ansatte bruker riktig og moderne utstyr. HMS og gode rutiner sikrer bedre helse for kunden og ansatte.

Bærekraftsmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst handler om å “fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle”.

Vi tar godt vare på våre ansatte gjennom ordentlig opplæring og gode vilkår. Alle våre medarbeidere har tarifflønn og en trygg arbeidsplass. For oss er ordentlighet viktigere enn stort overskudd.

Bærekraftsmål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å “sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre”.

Alle ledd i vår leveranse er basert på bærekraft. Dette stadfester seg i vår bruk av Svanemerkede produkter, miljøsertifiseringer, bruk av elektriske firmabiler og nyere metoder for vasking som inkluderer mindre forbruk av rengjøringsmidler. Vi skal være best på miljø.

På oppdrag hos kunde

Smurfit Kappa Norge

Historisk produsent av papp og emballasje på Ringerike har benyttet våre renholdstjenester i mange år.

Les mer

En av de største styrkene til Ringerike Renhold er en tett og god dialog. De viser også stor fleksibilitet og rask «action» ved akutte behov.

Ståle Strømsodd
Driftsdirektør, Tronrud Eiendom AS