Tjenester

Vi tilbyr alle renholdstjenester fra én leverandør

Renox Gruppen har kunnskap og erfaring blant medarbeidere som løser alle tenkelige renholdsoppdrag. Fleksibilitet og dynamisk tilnærming gjør hverdagen spennende og lærerik.

Våre avdelinger Ringerike Renhold, Hadeland Renhold og Renox Prosjektrenhold tilbyr tjenester som dekker hele spekteret av renholdsbehov hos private og offentlige virksomheter, så vel enkelte tjenester hjemme hos privatpersoner. Vi er den rette samarbeidspartneren for små og store bedrifter og ved oppdrag av ulikt omfang.

Kontorvask
Byggvask
Trappevask
Prosjektrenhold
Sanitærvask
Desinfisering
Visningsvask
Vindusvask
Flyttevask
Gulvvask

Daglig renhold og fleksible planer

Daglig renhold betyr ikke nødvendigvis at det vaskes hver dag, men jo oftere det vaskes, jo renere vil det være til enhver tid. Hvor ofte vi skal utføre renhold avhenger av flere faktorer. Det er først og fremst våre kunders behov og ønsker som avgjør, i tillegg påvirker type lokaler og årstid både hyppighet og varighet. Vi tilbyr rengjøring til faste tider, enten dere som kunde trenger det daglig, ukentlig, hver 14. dag eller månedlig. Sammen finner vi en plan som passer dere!

Hovedvekten av våre oppdrag går under daglig renhold og innebærer blant annet rengjøring av alle typer gulv, toalett, kjøkken, inventar, bord og overflater, andre berøringspunkter og støvsuging av tepper. Vi skifter også ut sanitærartikler som toalett- og tørkepapir samt etterfyller såpe og håndsprit.

Vi er så heldige at mange av våre nye kunder kommer via våre allerede gode kunder. De anbefaler oss ofte til venner og kjente, andre bedrifter de er i kontakt med eller kjenner til. Gjennom mange år med godt og målrettet arbeid hos en stabil kundemasse, ser vi effekten av langsiktig arbeid med våre kjerneverdier.

Stor bredde i kundemassen

Våre små og store kunder spenner over alt fra teknologi, helse, produksjon, skole, bilbransjen til underholdning.

Felles for alle er at vi stiller høye krav til våre resultater. Ved å ha unik kjennskap til de ulike lokale bedriftene, gir det oss en nøkkelkunnskap om hva som trengs av renhold i markedet. Daglig renhold og frekvensplaner gås nøye gjennom sammen med kunden, slik at alle vet hva som forventes.

Ringerike Renhold er en samarbeidspartner som kundene alltid skal kunne stole på innfrir det som er avtalt, og vi er alltid tilgjengelig for våre kunder. Er du på jakt etter en kompetent og pålitelig renholdspartner, så kan vi i Ringerike Renhold garantert hjelpe deg å finne gode løsninger.

På oppdrag hos kunde

Tronrud Eiendom

I et historisk bygg i hjertet av Hønefoss finner vi Tronrud Eiendom, en av kundene vi har hatt lengst samarbeid med.

Les mer

For en bedrift som vår, som står for et bærekraftig miljø, er det en selvfølgelighet at renholdet gjøres mest mulig miljøvennlig.

Jan Tommy Steen
HS-ansvarlig, Smurfit Kappa Norge AS